Rață moțată

Aythya fuligula

Autor: Daniel Petrescu

STATUT LEGAL DE CONSERVARE

DISTRIBUȚIE

Specia are un areal foarte mare, cuibărind în Europa de Nord şi Centrală şi în Asia (până la Pacific). Populațiile nordică şi cea asiatică sunt migratoare, iernând în sudul Europei, nordul Africii, Asia Mică, Orientul Apropiat şi sudul Asiei. Populaţia din vestul şi centrul Europei este rezidentă sau dispersivă în afara sezonului de cuibărit.
În România este o specie rar cuibăritoare, cuibăritul fiind dovedit în mai multe zone (acumularea Avrig de pe Oltul Mijlociu, acumularea Lilieci de pe Siret, Ciuperceni Dunăre, Delta Dunării, heleșteiele Cefa etc.). Specie frecventă în perioadele de pasaj şi iarna.

POPULAȚIE

Populaţia cuibăritoare din Europa este estimată la 551.000-742.000 de perechi, tendința populațională europeană fiind stabilă.
Pe baza ultimelor date, populaţia din ţară a fost apreciată la 1-3 perechi cuibăritoare, datele fiind fluctuante. De asemenea, iernează pe teritoriul României un număr de 9.219-17.800 de exemplare.

MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI BIOLOGIA SPECIEI

Specie cu valenţă ecologică mai largă decât alte specii ale genului Aythya, în special datorită capacităţii de a se scufunda la adâncimi mai mari (3-14 m) pentru procurarea hranei. Pentru cuibărit preferă o gamă largă de lacuri, de la lacuri eutrofice cu adâncimi mai mici până la lacuri mai adânci cu un procent mic de vegetaţie palustră. Poate cuibări în zonele optime ale lacurilor de acumulare, în lacurile ornamentale din parcurile oraşelor etc. De asemenea, în afara sezonului de cuibărit, poate fi întâlnită într-o gamă largă de zone umede.
Specie cu regim omnivor, procurându-și hrana cu precădere prin scufundări. Consumă în special moluşte (Dreissena polymorpha), crustacee, insecte acvatice, dar şi materiale vegetale. Specie puternic gregară, în special în afara sezonului de cuibărit. Perioada de cuibărit este relativ târzie, de la jumătatea lunii mai până la sfârșitul lunii iulie sau jumătatea lunii august.
Cuibul este amplasat în apropierea apei, în vegetaţia palustră abundentă. Este rudimentar făcut, într-o adâncitură din sol, pe care femela o căptușește cu vegetație. De asemenea, cuibăreşte în spaţii deschise, de obicei în colonii de pescăruși sau chire. Ponta este formată din 8-25 de ouă de culoare verzuie și este incubată o perioadă de 25 de zile numai de către femelă. Puii sunt nidifugi și își urmează mama în apă imediat după eclozare.

AMENINȚĂRI

- Pierderea și alterarea habitatului.
- Poluarea și gestionarea defectuoasă a apelor.
- Vânătoarea.
- Mortalitatea cauzată de uneltele de pescuit.
- Perturbarea antropogenă.

MĂSURI DE CONSERVARE NECESARE

- Respectarea restricțiilor în zonele ripariene și costiere.
- Măsuri de management pentru vegetația palustră, cu scopul de a menține sau de a reface vegetația la un nivel ecologic optim.
- Managementul deșeurilor și al apelor uzate în zona habitatelor importante pentru specie.
- Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective și cu toxicitate redusă și evitarea folosirii semințelor tratate în vecinătatea zonelor umede; încurajarea producției organice.
- Managementul nivelului de apă din rezervoare, în acord cu necesitățile ecologice ale speciei.
- Crearea insulelor pentru reducerea riscului ridicat de prădare și creșterea succesului de reproducere în zonele umede artificiale sau seminaturale.
- Interzicerea vânătorii și controlul braconajului.
- Reducerea folosirii plaselor pentru pescuit previne prinderea accidentală a păsărilor.
- Inventarierea zonelor de reproducere actuale și potențiale.
- Identificarea zonelor de migrație, hrănire și aglomerare importante pentru conservarea speciei.
- Promovarea studiilor referitoare la diverse aspecte ale biologiei speciei, inclusiv cele referitoare la parametrii demografici.

HARȚI JPEG

Harta de distribuție Rață moțată (Aythya fuligula)