Vrabie de câmp

Passer montanus

Autor: Tiberiu Mănoiu

STATUT LEGAL DE CONSERVARE

DISTRIBUȚIE

Este răspândită în zona temperată a Europei şi a Asiei de Sud-Est. A fost introdusă şi în Statele Unite. Este o pasăre sedentară, deşi în timpul iernii unele populaţii se aglomerează în partea de sud-est a Europei.
În România este frecventă în regiunile joase, urcând până în zonele mai înalte ale ţării.

POPULAȚIE

Populaţia din Europa reprezintă 25% din populaţia mondială și este cuprinsă între 24.000.000 și 38.200.000 de perechi cuibăritoare, între anii 1980-2013 cunoscând un declin moderat.
În România, populația de vrabie de câmp este cuprinsă între 1.759.529 și 2.386.558 de perechi cuibăritoare.

MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI BIOLOGIA SPECIEI

Cuibăreşte în interiorul aşezărilor umane, pe terenuri arabile, în livezi, grădini sau parcuri. Este o specie sedentară, cu unele populaţii care sunt parţial migratoare, migraţiile fiind pe distanţe scurte, uneori medii. În general populaţiile din nordul Europei coboară spre sud în timpul iernii. În România este o pasăre sedentară.
Atinge în libertate longevitatea maximă de 13 ani și o lună. Ajunge la maturitatea sexuală la vârsta de un an.
Caută hrana pe sol, deseori în stoluri mixte, împreună cu vrăbiile de casă. Are două strategii de hrănire în cadrul stolului: unii indivizi caută hrana activ, în timp ce alţii sunt oportunişti, aşteptând ocazia să profite din sursa de hrană găsită de ceilalţi. Are un regim omnivor, consumând diverse specii de insecte, melci, păianjeni, viermi, semințe, fructe, resturi alimentare etc.
Este o specie monogamă, la care se întâlnește destul de frecvent fenomenul de promiscuitate, în care partenerii de cuibărit se împerechează și cu alte exemplare. Cuibăreşte între crengile copacilor, în cuiburi sferice, dar poate cuibări cu succes şi în scorburi ori în crăpăturile din zidurile construcţiilor. Ocupă frecvent și cuiburile artificiale și scoate din propriile cuiburi alte specii, precum lăstunii de casă (Delichon urbicum), lăstunii de mal (Riparia riparia), rândunicile (Hirundo rustica) sau prigoriile (Merops apiaster). Își face cuib și în partea inferioară a cuiburilor mai mari, precum sunt cele de barză albă (Ciconia ciconia), stârc cenușiu (Ardea cinerea), codalb (Haliaeetus albicilla) etc. Realizează colonii acolo unde există suficiente spații de cuibărit. O pereche depune două sau chiar trei ponte într-un sezon de reproducere dintr-un an, care sunt compuse din 3-7 ouă de culoare alb murdar, cu pete cafenii până la brun. Dimensiunea medie a unui ou este de 20 x 14 mm. Prima pontă este depusă în luna aprilie. Incubația durează 12-14 zile. Clocesc atât femela, cât şi masculul, acesta din urmă stând pe ouă mai mult în timpul zilei. Juvenilii sunt hrăniți intens de ambii părinți până la vârsta de 15-18 zile, când părăsesc cuibul.

AMENINȚĂRI

- Modificarea, fragmentarea și pierderea habitatului.
- Poluarea.
- Perturbarea cauzată de alte activități antropogene.
- Contaminarea prin produse agricole.

MĂSURI DE CONSERVARE NECESARE

- Conservarea, crearea și promovarea terenurilor necultivate cu o vegetație corespunzătoare pentru specie.
- Menținerea și dezvoltarea unui peisaj de tip mozaic.
- Menținerea și accentuarea coridoarelor între zonele de pajiști spontane incluzând și arbori, linii de arbori și grupuri de arbori neproductivi dispersate.
- Păstrarea unui mozaic de habitate cu prezenţa pâlcurilor de copaci şi a arbuştilor în zonele agricole deschise.
- Menținerea miriștilor și a pajiștilor și interzicerea incendierii acestora.
- Reducerea chimicalelor folosite în agricultură, aplicarea chimicalelor mai puțin toxice și persistente; regularizarea perioadelor de folosire a erbicidelor în funcție de
fenologia speciei.
- Interzicerea distrugerii cuiburilor ocupate sau a locurilor de cuibărit.
- Prevenirea sau penalizarea incendiilor ilegale în tufărișuri.
- Inventarierea zonelor de reproducere actuale și potențiale.
- Identificarea zonelor de hrănire și aglomerare importante pentru conservarea speciei.
- Promovarea studiilor referitoare la diverse aspecte ale biologiei speciei, inclusiv cele referitoare la parametrii demografici.

HARȚI JPEG

Harta de distribuție Vrabie de câmp (Passer montanus)