Rață sunătoare

Bucephala clangula

Autor: Daniel Petrescu

STATUT LEGAL DE CONSERVARE

DISTRIBUȚIE

Specie cu areal holarctic de cuibărit, fiind întâlnită în nordul Europei, Asiei şi Americii de Nord. Populaţia americană iernează în Statele Unite ale Americii, populaţia europeană în vestul, centrul şi sudul-estul Europei şi în Asia Mică, iar populaţia asiatică în jurul Mării Caspice şi în Asia de Sud-Est.
În România este o specie foarte rar cuibăritoare, semnalările recente fiind din zona Deltei Dunării. În schimb, este o specie frecventă în timpul migraţiei şi al iernii.

POPULAȚIE

Populaţia europeană este estimată la 489.000-623.000 de perechi cuibăritoare, având o tendinţă stabilă.
Populaţia cuibăritoare din România este estimată la 2-10 perechi, iar cea care iernează este reprezentată de 3.035-13.343 de indivizi.

MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI BIOLOGIA SPECIEI

Specie migratoare în arealul principal de cuibărit. Manifestă comportament gregar în afara sezonului de cuibărit. În timpul perioadei de cuibărit, hrana este alcătuită predominant din insecte acvatice. De asemenea, poate fi văzută mâncând și ouă de pește și plante acvatice. În timpul iernii și al migrațiilor, consumă cu precădere moluşte și crustacee. Se hrăneşte în timpul zilei, iar hrana este procurată prin scufundări.
Habitatul de reproducere este taigaua, acolo unde zonele umede sunt mărginite de păduri cu arbori bătrâni. În afara sezonului de cuibărit, poate fi întâlnită într-o varietate foarte mare de zone umede, specia neavând cerinţe ecologice stricte în această perioadă.
Cuibăreşte în scorburile copacilor bătrâni, folosind preponderent cavităţile săpate de ciocănitoarea neagră. Poate cuibări şi la o distanţă de 1,5-2 km de zona umedă în care se hrănește. S-au semnalat și cazuri în care specia a fost găsită cuibărind în cutii artificiale.
Perioada de cuibărit este cuprinsă între a doua jumătate a lunii aprilie, începutul lunii mai (uneori şi la începutul lui aprilie) şi sfârşitul lunii iunie. Ponta este formată din 8-11 ouă cu dimensiunea de 43,3 x 59,3 mm, care sunt clocite timp de 28-32 de zile. Incubarea este asigurată doar de către femelă, aceasta fiind abandonată de către mascul în prima sau a doua săptămână de clocire a pontei. Puii sunt nidifugi și părăsesc cuibul la 24-36 de ore după ce au eclozat, urmându-și mama în habitatul acvatic. Ei sunt capabili de zbor la 55-65 de zile de la ieșirea din ou, în tot acest timp fiind îngrijiți și supravegheați de către femelă. Adesea este observat fenomenul de parazitism la cuib, la ponta unei femele adăugând ouă alte femele din aceeași specie, sau chiar din alte specii de rață. Au fost observate chiar și cazuri în care peste o pontă au fost depuse și ouă de graur (Sturnus vulgaris).

AMENINȚĂRI

- Pierderea și alterarea habitatului.
- Poluarea și gestionarea defectuoasă a apelor.
- Vânătoarea.
- Mortalitatea cauzată de uneltele de pescuit.
- Perturbarea antropogenă.

MĂSURI DE CONSERVARE NECESARE

- Respectarea restricțiilor în zonele ripariene și costiere.
- Managementul deșeurilor și al apelor uzate în zona habitatelor importante pentru specie.
- Managementul nivelului de apă din rezervoare, în acord cu necesitățile ecologice ale speciei.
- Interzicerea vânătorii și controlul braconajului.
- Reducerea folosirii plaselor pentru pescuit previne prinderea accidentală a păsărilor.
- Inventarierea zonelor de reproducere actuale și potențiale.
- Identificarea zonelor de migrație, hrănire și aglomerare importante pentru conservarea speciei.
- Promovarea studiilor referitoare la diverse aspecte ale biologiei speciei, inclusiv cele referitoare la parametrii demografici.

HARȚI JPEG

Harta de distribuție Rață sunătoare (Bucephala clangula)