Ciovlică ruginie

Glareola pratincola

Autor: Daniel Petrescu

STATUT LEGAL DE CONSERVARE

DISTRIBUȚIE

Este o specie prezentă în sudul şi estul continentului european, fiind întâlnită cu precădere în zona de coastă. Specia migrează în centrul și vestul Africii, petrecându-și iarna în Senegal, Guineea, Ghana, Nigeria, Sudan, Etiopia, Kenia, Tanzania, Mozambic, Zimbabwe, Botswana și Namibia.

POPULAȚIE

Populaţia europeană a speciei este relativ mică, fiind cuprinsă între 7.800 și 14.900 de perechi cuibăritoare și reprezentând aproximativ 10% din populația globală, tendința fiind fluctuantă.
În România, populaţia cuibăritoare este cuprinsă între 500 și 800 de perechi, iar în timpul migrației se pot număra între 2.000 și 5.000 de exemplare.

MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI BIOLOGIA SPECIEI

Ciovlica ruginie este o specie caracteristică zonelor deschise, sărăturoase, nisipoase, cu puţină vegetaţie, aflate în apropierea lagunelor. Are un zbor elegant şi spectaculos, care aminteşte de cel al rândunicii.
Se hrăneşte mai mult în zbor, în stoluri, adeseori la răsăritul şi apusul soarelui. Dieta este formată preponderent din insecte precum ortoptere, coleoptere și diptere, pe care le prinde în special din zbor. De asemenea, consumă și isoptere, aranee și moluște, dar își culege hrana și de pe suprafața solului, pe care aleargă destul de repede.
Soseşte din cartierele de iernare în a doua parte a lunii aprilie. Cuibăreşte în colonii, numărul de perechi variind de la 10-15 până la câteva sute. Cuibul este aşezat pe sol într-o adâncitură căptuşită cu resturi vegetale. Exemplarele care nu sunt pe cuib păzesc colonia, fiind mereu în apropiere. Distrage prădătorii din apropierea cuibului prin aterizarea la sol, după care își târăște o aripă de parcă ar fi ruptă, mimând rănirea. Femela depune în mod obişnuit 2-4 ouă crem cu pete închise la culoare, în a doua parte a lunii mai. Dimensiunea medie a unui ou este de 32,8 x 24,1 mm. Incubaţia durează 17-19 zile şi este asigurată de către ambii parteneri. Puii au un puf de culoare cenuşiu-gălbuie, vărgat cu negru. La câteva zile după eclozare ei părăsesc cuibul, însă continuă să fie hrăniţi intens de către ambii părinţi. Juvenilii devin zburători la vârsta de 22-28 zile de la eclozare, însă devin complet independenţi de părinți la 30-35 de zile.

AMENINȚĂRI

- Alterarea și pierderea habitatelor în urma activităților agricole și a schimbării folosirii terenurilor.
- Poluarea și gestionarea defectuoasă a apelor.
- Contaminarea prin produse agricole.
- Braconajul.
- Mortalitatea și alte efecte cauzate de prădători.

MĂSURI DE CONSERVARE NECESARE

- Conservarea, crearea și promovarea terenurilor necultivate cu o vegetație corespunzătoare pentru specie.
- Reducerea chimicalelor folosite în agricultură, aplicarea chimicalelor mai puțin toxice și persistente; regularizarea perioadelor de folosire a erbicidelor în funcție de fenologia speciei.
- Respectarea restricțiilor în zonele ripariene, inclusiv a celor care se referă la construcții.
- Evaluarea nivelului de poluare a zonei umede și executarea programelor destinate îmbunătățirii calității apei.
- Managementul deșeurilor și al apelor uzate în jurul zonelor umede.
- Încurajarea folosirii produselor agrochimice selective și cu toxicitate redusă și evitarea folosirii semințelor tratate pe terenurile din vecinătatea zonelor umede.
- Controlul populațiilor de pisici și câini domestici sau sălbăticiți.
- Menținerea pajiștilor prin pășunat, cu specii și efective de ierbivore care să fie favorabile cuibăririi și hrănirii speciei.
- Interzicerea realizării fermelor solare și eoliene în habitate de stepă favorabile speciei.
- Controlul şi respectarea legislaţiei vânătorii; cooperare între organizațiile de protecție a mediului, organizațiile de vânătoare, jandarmerie și Garda de Mediu împotriva braconajului.
- Inventarierea zonelor de reproducere actuale și potențiale.
- Identificarea zonelor de migrație, hrănire și aglomerare importante pentru conservarea speciei.
- Promovarea studiilor referitoare la diverse aspecte ale biologiei speciei, inclusiv cele referitoare la parametrii demografici.

HARȚI JPEG

Harta de distribuție Ciovlică ruginie (Glareola pratincola)