Pasărea ogorului

Burhinus oedicnemus

Autor: Cristian Mihai

STATUT LEGAL DE CONSERVARE

DISTRIBUȚIE

Este o specie prezentă în sudul și estul continentului european. Are un areal discontinuu în Europa, care se extinde din partea de sud a Marii Britanii până în sudul Rusiei. Iernează în Spania, Africa de Nord și partea sudică a Saharei.
În România cuibărește de-a lungul Dunării, în apropierea lacurilor din Dobrogea și în complexul lagunar al Mării Negre.

POPULAȚIE

Populaţia cuibăritoare din Europa este cuprinsă între 53.400 și 88.200 de perechi, reprezentând 30% din populația globală, tendința fiind în general stabilă.
În România, populaţia cuibăritoare este cuprinsă între 500 și 1.000 de perechi.

MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI BIOLOGIA SPECIEI

Pasărea ogorului este o specie caracteristică zonelor deschise de stepă, pășunilor și culturilor agricole. Adulții au înfățișare similară, cu un penaj de culoarea vegetației ierboase uscate, care camuflează perfect pasărea în peisajul din jur, mai ales atunci când aceasta stă nemișcată.
Se hrănește cu insecte și larve, melci, râme, broaște, semințe, ocazional consumând și mamifere sau păsări de dimensiuni mici, pe care le vânează în timpul nopții. Longevitatea cunoscută este de 17 ani şi 10 luni. Este o specie dificil de observat, deoarece este sperioasă şi prudentă. Atunci când este surprinsă se poate întinde la pământ, fiind perfect camuflată în mediu. Aleargă cu capul între umeri.
Se întorc din cartierele de iernare în luna martie, perechile revenind la vechile locuri de cuibărit. Specia este monogamă. Ritualul nupţial se manifestă prin rotiri şi salturi ale masculului, cu aripile înfoiate, în jurul femelei. În perioada cuibăritului, ţipetele lor se aud frecvent în timpul nopții. Cuibul este amplasat în zone cu puţină vegetaţie sau în culturi agricole și este format dintr-o adâncitură în pământ care este căptuşită superficial cu resturi vegetale şi pietricele. Femela depune în mod obişnuit 2-3 ouă, în perioada aprilie-iunie, cu o dimensiune medie de 53 x 38 mm. Incubaţia durează 25-27 de zile şi este asigurată de către ambii parteneri. La scurt timp după eclozare, puii părăsesc cuibul, însă continuă să fie hrăniţi de către părinţi. Dacă ponta sau puii sunt distruși, părinții depun o a doua pontă. Atât ouăle, cât și puii sunt perfect camuflați în culorile mediului. Juvenilii devin zburători la 28-30 de zile, însă devin complet independenţi de părinți doar după 40-42 de zile.

AMENINȚĂRI

- Alterarea și pierderea habitatelor în urma activităților agricole.
- Contaminarea prin produse agricole.
- Mortalitatea cauzată de structurile de irigație și de mașinile agricole.
- Braconajul.
- Alterarea și pierderea de habitat cauzate de schimbarea folosirii terenurilor.

MĂSURI DE CONSERVARE NECESARE

- Conservarea, crearea și promovarea terenurilor necultivate cu o vegetație adecvată pentru specie.
- Menținerea miriștilor și interzicerea arderii acestora.
- Reducerea chimicalelor folosite în agricultură, aplicarea chimicalelor mai puțin toxice și persistente; regularizarea perioadelor de folosire a erbicidelor în funcție de fenologia speciei.
- Ajustarea calendarului agricol cu biologia speciei.
- Evitarea extinderii industriale și urbane.
- Interzicerea împăduririi regiunilor de stepă.
- Menținerea managementului adecvat al miriștii în zonele unde a fost efectuat tradițional.
- Încurajarea creșterii extensive a animalelor în zonele cu pericol de înmulțire excesivă a tufișurilor.
- Garantarea menținerii zonelor critice de reproducere.
- Controlul populațiilor de pisici și câini domestici sau sălbăticiți.
- Interzicerea realizării fermelor eoliene sau solare în habitate de stepă.
- Evitarea fragmentării habitatelor de stepă prin structuri liniare.
- Controlul şi respectarea legislaţiei vânătorii; cooperare între organizațiile de protecție a mediului, organizațiile de vânătoare, jandarmerie și Garda de Mediu împotriva braconajului.
- Inventarierea zonelor de reproducere actuale și potențiale.
- Identificarea zonelor de migrație, hrănire și aglomerare importante pentru conservarea speciei.
- Promovarea studiilor referitoare la diverse aspecte ale biologiei speciei, inclusiv cele referitoare la parametrii demografici.

HARȚI JPEG

Harta de distribuție Pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus)